Váš život je vo vašich rukách a ste jeho tvorcom. Začnite tvoriť zo svojho vnútra a zahoďte všetky šablóny za hlavu.

Zatvorte oči a spojte sa so svojím vnútorným umelcom. Spýtajte sa ho, čo by chcel tvoriť. Možno sa bojí, aby sa plne prejavil.

Povedzte mu, že mu dávate plnú dôveru a slobodu Povedzte mu, že môže tvoriť podľa svojho srdca a volania svojej duše.

Share This