Vision Dance

Vedeli ste, že zhmotnňovanie svojich vízii a zámerov môžete urýchliť skrze tanec?

Ako vraví môj spirituálny učiteľ  Guy Barrington:

„Ak to dokážeš zatancovať, dokážeš to aj žiť.“

Pozývam vás na prežitkový tanečný workshop, kde si ujasníte a posílite svoje vízie. 

Vytvorím priestor, kde si v tanci stiahnete svoje veľké či malé vízie z krajiny snov a potom  ich zhmotnite a ukotvite v tanci. Ukážem vám, ako celý proces podporiť dychom, hlasom a pohybom. Zároveň budete mať podporu a energiu skupiny. Skupina vytvorí energetické pole, ktoré sami doma v obývačke nemáte. Prúdi tam viac energie a inšpirácie. Keď sa zíde viacero ľudí so spoločným zámerom, funguje to ako magnet.

Prežitkový tanec vám pomôže, aby ste sa napojili na svoju intuíciu a vnútornú múdrosť. Vesmír nereaguje na slová. Vesmír reaguje na vibrácie.  Podobné si priťahuje podobné. Ak zmeníte svoje vyžarovanie, budete si priťahovať k myšlienky a nápady, ktoré by ináč k vám neprišli. Posilníte svoj zámer.

Ako to bude prebiehať?

Najprv bude sa trochu rozhýbeme a zoznámime ako skupina. V riadenej tanečnej ceste vytrasieme zo seba napätie a strachy, napojíme sa na srdce a vyššie sféry nášho bytia. Nacítime sa našu víziu, vyjasníme si naše zámery a potom cih ukotvíme v tanci. Na záver sa podelíme o naše uvdedomenia a prežitky s ostanými ženami. Zdieľanie má silu a zosiluje zámery.

Poďte sa ukotviť vo svojom strede a  navýšiť vibrácie tancom >

silvia-solarikova-spiritualna-biznis-koucka
Vision dance workshop

Zatancuj si svoju víziu

prežitkový tanečný workshop

Kde:

Sál Valkýra, Križíková 67, Praha . Karlín

Za koľko:

1100 CZK

Prihlásením na worskhop získate aj iamgináciu Tanec vnútornej ženy a muža, ktorá vám pomôže lepšie pochopiť dynamiku vášho vnútorného sveta.

Kedy:

streda 23.06.2021 10 -13 hodín.

Napoj sa v tanci na svoje srdce a víziu!